Historisk tidslinje - år 1947

1947

Forskning bedrevs framgångsrikt och man kunde nu för första gången se cancerceller i mikroskop.

  • I februari startade slutligen serietillverkningen av PV444, och 20 år efter att företaget grundades var Volvo nu ett stort företag med en omsättning på 112 miljoner svenska kronor och nästan 3 000 anställda.
  • Volvos nya diesellastbil kom samtidigt som långtradaren för tunga fjärrtransporter.