Volvos historia - år 1950

1950

  • Volvo förvärvade det här året företaget anläggningsmaskintillverkaren AB Bolinder-Munktell, som senare blev en del av VME-koncernen (i dag Volvo CE).
  • Ett nytt material som kallades "reflex" (reflektor) introducerades på den svenska marknaden. Den var utformad för att öka trafiksäkerheten i mörker.