Volvos historia - år 1963

1963

  • Det här var året då antalet anställda översteg 20 000, och omsättningen var mer än 2 miljarder svenska kronor.
  • Det här året lanserades ett nytt bandfordon som stod i en klass för sig själv. Förmodligen har inget annat svenskt fordon någonsin haft samma unika egenskaper när det gäller funktionsduglighet i alla typer av terräng.