Historisk tidslinje - år 1980

1980

  • För första gången i historien översteg antalet bilar som tillverkades i Japan antalet bilar som tillverkades i USA, 7 miljoner mot 6,4 miljoner.
  • En ny fabrik som skulle tillverka busschassier och lastbilar öppnades i Curitiba, Brasilien
  • och konceptbilen VCC, Volvo Concept Car, presenterades under våren 1980 och omnämndes som 1980-talets Volvo.
  • AB Volvo förvärvade Beijerinvest AB som bedrev verksamhet bland annat inom oljehandel och livsmedel.