Historisk tidslinje - år 1992

1992

  • Volvo Bussar började i stor utsträckning att investera i att konstruera bussar som skulle drivas med naturgas.
  • Miljökonceptbilen ECC med hybriddrift presenterades för världspressen.
  • Sören Gyll blev ny VD och styrelseordförande för AB Volvo efter Christer Zetterberg. Volvo befann sig i en djup ekonomisk kris.
  • I början av året lanserade Volvo Bussar sin nya B10B med bakmonterad motor.
  • Under sommaren inledde Volvo Penta ett samarbete med OMC (Outboard Marine Corporation).
  • I paviljongen på världsutställningen i Sevilla, Expo 92, visade Volvo upp all sin högteknologiska expertis.
  • Volvo blev ensam ägare till BCP, livsmedelsföretaget, och övertog 25 procent av aktierna i läkemedelsföretaget Procordia.