Historisk tidslinje - år 2000

2000

  • 2000 var ett år då många nya produkter lanserades. Till dessa hörde Volvo Lastvagnars nya FL-generation, Volvo Bussars nya B12M, Volvo Anläggningsmaskiners A35D och A40D och Volvo Pentas lansering av den nya motorserien 420 och 620, för att bara nämna några.
  • Ett nytt affärsområde, Volvo Financial Services, för Volvokoncernens finansiella verksamheter bildades. Affärsområdet skulle hantera finansiella lösningar för kunder, försäkringsaffärer, skattefrågor och fastighetsverksamhet.
  • Volvo Aero överlät sin tillverkning av lastbilskomponenter till Finnveden.
  • En överenskommelse om ett nytt bussföretag i Kina slöts mellan Volvo Bussar och Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC).
  • Volvo förvärvade aktier i Mitsubishi Fuso Truck and Bus Company.
  • Volvo utsåg fem kvinnor till att ingå i produktbolagens styrelser,
  • och grävmaskinerna Pel-Job blev genuina Volvoprodukter som marknadsfördes under namnet Volvo.