Volvo Financial Services

Genom Financial Services erbjuds traditionella finansieringstjänster och finansiering av återförsäljare. På många marknader tillhandahålls även försäkrings- och uthyrningstjänster och andra erbjudanden. 
Målet är att integrera VFS verksamhet med affärsområdenas säljprocess, öka djupet och bredden i produkterbjudandet och förbättra leveransen av tjänster till nyckelkunder. Som ett resultat av detta uppnådde VFS högre nivåer för lönsamhet, marknadstäckning och tillgångar samtidigt som kreditförluster och bortskrivningar under perioden hölls på historiskt låga nivåer.
Chef för Volvo Financial Services är Martin Weissburg.