Avdelningar

Volvo Technologys avdelningar
Vi utvecklar ny teknik och nya affärslösningar för bolagen i Volvokoncernen. För att lyckas med det krävs ingående sakkunskaper inom ett antal kompetensområden. Våra avdelningar omspänner hela den strategiska kompetensen och expertisen. Kompetensen används även på kontraktsbasis för kunder inom Volvokoncernen, Volvo Cars, utvalda leverantörer och statliga myndigheter.