Energy Conversion & Physics

Energy Conversion & Physics


Avdelningen Energy Conversion & Physics arbetar med forskning och utveckling av koncept, teknologier.och metoder för motorer och drivlinor.

Vi fungerar som en integrerad del av utvecklingsprocessen inom Volvo Powertrain och Volvogruppens olika affärsområden  samt Volvo Personvagnar.

Avdelningen arbetar aktivt med FoU inom förbränning, fluid dynamik, emissions kontroll, bränsleceller, och med teknologier för elektriska hybridfordon och kompletta drivlinor.  Dessutom deltar avdelningen i EU-projekt och nationella projekt. Många sker i samarbete med universitet.

Kontakta oss