Mechatronics & Software

Mechatronics & Software

Avdelningen Mekatronik och Programvara förser Volvo med specialister inom fordonselektronik.

 Vi har djup kompetens och lång erfarenhet av programvaru-, hårdvaru- och reglersystemutveckling. Vi använder denna kontinuerligt utvecklade kunskap till att supporta våra kunder med fordonselektronik i teknikens framkant. Vi utvecklar också verktyg för produktutveckling, produktion och eftermarknadshantering av elektroniksystem.

Våra kunder består av bolagen inom Volvokoncernen, Volvo Personvagnar och utvalda leverantörer till Volvo. Vi är involverade i alla faser av teknikutvecklingen från tillämpad forskning till industrialisering. Forskningen genomförs i huvudsak som samarbetsprojekt inom ramen för internationella och nationella forskningsprogram där universitet, forskningsinstitut och andra företag deltar.

Kontakta oss