Corporate patents

Corporate Patents


Patent får en allt större betydelse för företagens verksamhet, och i synnerhet för företag med affärsverksamhet i alla delar av den utvecklade världen.

Med en växande världsmarknad samt utveckling av U-ländernas industriella ekonomier, kommer immaterialrätt att öka i betydelse för Volvo, som en av världsaktörerna inom transportutrustning samt transportsystem.

Det finns ett oavbrutet flöde utav viktiga nya uppfinningar med ursprung från alla de olika Volvobolagen, vilka uppfinningar behöver skyddas. Patentavdelningen stödjer Volvos bolag när det gäller patent, mönsterskydd, intrångsanalyser, licensavtal samt andra relaterade frågor.

Kontakta oss