Corporate standards

Corporate Standards


Corporate Standards ansvarar för utveckling, produktion och distribution av gemensam standard för företagen inom Volvokoncernen.

Enheten utarbetar och publicerar också designinstruktioner, utbildningsmaterial och en rad datasystem för behandling och sökning av information, som alla är avsedda att vara ett stöd i samband med implementeringen av våra standarder.

Enheten ansvarar också för dokumentation av standarddelar.

Här hittar du information om nuvarande standarder
Corporate Standards

Kontakta oss