Volvo Group Treasury

bildtext: Volvo Treasury

 

Volvo Group Treasury, Volvokoncernens internbank, samordnar koncernens globala finansieringsstrategi och den ekonomiska infrastrukturen. Volvo Group Treasury ansvarar också för hanteringen av alla räntebärande tillgångar och skulder samt för valutahandeln.

 

De senaste 20 åren har Volvo Treasury gått ifrån att vara ett rent vinstdrivet företag till att bli ett mer dynamiskt service center för Volvokoncernen. Volvo Treasurys huvudkontor ligger i Göteborg och dotterbolag finns i Greensboro, USA och i Singapore.