bildtext: Volvo Treasury - organisation

Volvo Group Treasury - organisation

 

Volvo Group Treasury finns representerad i nästan alla tidszoner. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i Greensboro, USA, och i Singapore.
Volvo Treasurys organisation:

Accounting & Financial Planning - bokföring och avstämning

Asset Management - handel med räntepapper

Cash Managment Development - bankrelationer och cashpooler

Corprorate Services - utfärdanden av avtal och marknadsråd

Debt Management - likviditet och finansiering

 

 

Vår ambition är att arbeta enligt en global strategi för bankrelaterade frågor och fungera som en pålitlig källa för ekonomisk information för Volvokoncernen.  

Economic Research - makroekonomiska analyser

FX Management - handel med utländska valutor

IT - IT-support och -utveckling

Legal - kontrakt, avtal och rådgivning

Risk Management - riskhantering och resultat

Treasury Support - betalningsadministration, nettning och cashpooler