Renault Trucks

bildtext: Renault Trucks
Renault Trucks förser sedan 1894 transportindustrin med robusta verktyg och stabila relationer. Fordonen (från 2,8 ton till 120 ton) och tjänsterna i erbjudandet är anpassade för olika transportuppdrag och bidrar till att sänka kundernas driftskostnader.