Volvo

bildtext: Volvo

Varumärket Volvo har byggts upp under årtionden och har en stabil position i hela världen


Det associeras med koncernens kärnvärden - kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Under de senaste åren har koncernen stärkts med ytterligare varumärken.

Ordet 'Volvo' är latin och betyder 'jag rullar' 


Samtliga varumärken är väletablerade och symboliserar specifika egenskaper, vilket gör att vi kan möta efterfrågan från fler kundsegment.

Volvos kärnvärden - kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn - har utvecklats under åren och ger extra värde åt våra kunder och aktieägare.

Utforska Volvos produkter och tjänster: