Volvo utökar samarbetet med WWF

 ”Genom att utvidga samarbetet med WWF till att omfatta även våra bussar och anläggningsmaskiner visar Volvokoncernen att vi verkligen menar allvar med att hela tiden höja våra mål när det gäller minskningen av koldioxidutsläpp från våra produkter, och med att följa vår vision att framtidens transporter ska vara hållbara och koldioxidneutrala”, säger Volvos koncernchef Olof Persson.

WWF:s (World Wide Fund for Nature) globala program Climate Savers involverar multinationella företag i kampen för att sänka utsläppen av koldioxid. De företag som är med i Climate Savers lovar att minska sina koldioxidutsläpp enligt en överenskommelse mellan WWF och företaget. Resultaten granskas av oberoende tekniska experter. Det överenskomna målet måste vara mer ambitiöst än vad företaget tidigare planerat för, och ska också innebära att företaget är ledande i sin bransch när det gäller minskningen av växthusgaser.
Volvokoncernen anslöt sig hösten 2010, som världens första fordonstillverkare, till Climate Savers. Överenskommelsen innebär att koncernens lastbilsvarumärken förbinder sig att minska den totala mängden CO2 som lastbilar tillverkade mellan 2009 och 2014 släpper ut under sin livstid med 13 miljoner ton, jämfört med 2008 års modeller. Detta genom att lansera den senaste tekniken inom bränsleeffektivitet.

Sedan den första januari 2012, ingår även Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Bussar i överenskommelsen. Tack vare förbättrad bränsleeffektivitet kommer nu den totala mängden CO2 som lastbilar, anläggningsmaskiner och bussar tillverkade inom Volvokoncernen fram till år 2014 släpper ut under sin livstid att minska med mer än 30 miljoner ton, jämfört med om fordonen hade varit av 2008 års modeller.  30 miljoner ton är lika mycket koldioxid som hela Sverige släpper ut under sju månader. 


Volvokoncernen arbetar ständigt med att minska koldioxidutsläppen från produkter och produktionsenheter, ett arbete som innefattar teknologier för att öka bränsleeffektiviteten och hitta alternativa bränslen. Stora resurser läggs på att utveckla alternativa drivlinor, som hybridlösningar och motorer som är optimerade för förnyelsebara bränslen.

Överenskommelsen mellan Volvo och WWF gäller för AB Volvo och Volvokoncernens varumärken Volvo Anläggningsmaskiner, Volvo Bussar, Volvo Lastvagnar, Mack Trucks,  Renault Trucks, UD Trucks, och SDLG. SDLG tillverkar anläggningsmaskiner i Kina, och blir det första kinesiska bolag någonsin att ansluta sig till Climate Savers. 

Överenskommelsen mellan Volvo och WWF innebär också sedan tidigare att:

• Volvo kommer att ta fram en lastbilsprototyp med 20 procents lägre bränsleförbrukning än motsvarande lastbil av 2008 års modell. 

• Innan 2014 kommer Volvo att kunna erbjuda den kommersiella marknaden lastbilar som körs på förnyelsebar gas.

• Volvokoncernen kommer också att minska CO2-utsläppen från sina produktionsanläggningar med 0,2 miljoner ton (12 procent) innan 2014, jämfört med 2008.