Volvos Miljöpris 2013

Kinesisk glaciärforskare och klimatexpert får Volvos miljöpris

Den kinesiske glaciärforskaren och klimatexperten Qin Dahe tilldelades i år Volvos Miljöpris vid en prisceremoni på Berns i Stockholm, den 26 november. Kalender

Årets pristagare har en nyckelroll i de nya rapporterna från FN:s klimatpanel (IPPC), vars första del kom i september. Han fick också stor uppmärksamhet i samband med en rapport förra året om hur klimatförändringen leder till mer extrema väderhändelser.

Dr Qin Dahe hade en huvudroll i den specialrapport från FN:s klimatpanel om extrema händelser och katastrofer som kom förra året. Den tog upp det som många redan anat, att mer extrema väder- och klimatfenomen blivit vanligare de senaste 50 åren.
Rapporten pekade på klimatförändringen och perioder med extrema förhållanden, som långvarig torka och värmeböljor, men också kraftigare skyfall och regn i andra områden.

I motiveringen till Volvos miljöpris 2013, skriver juryn att rapporten ”förändrade spelplanen” genom att ”den för första gången visade en tydlig koppling mellan klimatförändringen och många extrema väderhändelser, något som direkt påverkar mänskligt välbefinnande i många delar av världen.” Läs hela pressreleasen

Qin Dahe, tilldelades Volvos miljöpris 2013