Miljöhistoriska milstolpar, Volvokoncernen 1972

1972