Volvos miljöhistoriska milstolpar - år 1988

1988

  • En arbetsgrupp "Task Force Environment" bildades.  Medlemmarna i arbetsgruppen utgjordes av produktbolagens chefer. Målsättningen med gruppen var att vidareutveckla Volvos miljöarbete.  
  • Volvos miljöpris,  Environment Prize Foundation, instiftas vid bolagsstämman.