Volvos miljöhistoriska milstolpar - år 1989

1989

 • Arbetsgruppen "Task Force" slutrapport presenterades och innehöll bl a:
  • Environmental Management System (miljöstyrningssystem, specifikt för Volvo) 
  • Att utse miljöchefer vid varje Volvoföretag
  • Att utse miljökoordinatörer vid varje fabrik
  • Utbildning i miljökunskap för alla anställda på Volvo - "Dialog om Miljö".
  • Miljörevisioner för att följa upp miljöutvecklingen. 
  • Information och kommunikation av Volvos arbete med miljöomsorg. I
 • 1989 Volvo presenterade sin första miljöpolicy -  Environmental Policy (eng)