Miljöhistoriska milstolpar, Volvokoncernen

1980-90