Volvos miljöhistoriska milstolpar - här för år 1998

1998