Miljöhistoriska milstolpar, Volvokoncernen 1990

1990