Volvos miljöhistoriska milstolpar - år 2006

2006

 • Umeås miljöpris 2006 till Volvos hyttfabrik
  Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå har tilldelats kommunens miljöpris för 2006. I motiveringen betonas företagets långsiktiga miljösatsningar som inneburit minskade utsläpp av koldioxid och lösningsmedel.
  Pressinformation, 19 december
 • Volvo investerar i transistorteknologi för hybridfordon
  Halvledaren kiselkarbid är ett av de hetaste ämnena i forskningsvärlden kring hybridfordon. Volvo Technology Transfer investerar nu i ett företag som tagit fram en energisnål transistor i kiselkarbid. 
  Pressinformation, 7 december
 • Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå
  Volvo Lastvagnar i Umeå kommer i framtiden att även måla plastdetaljer i det nya täcklacksmåleriet för att minska den totala miljöbelastningen.
  Pressinformation, 28 november
 • Miljöpris till Volvo Powertrain i Nordamerika
  Volvo Powertrain i Nordamerika har fått ett pris av organisationen ”Businesses for the Bay” för sitt stora engagemang för miljöfrågor. Företaget tillverkar motorer till Mack Trucks och Volvo Trucks i Nordamerika.
  Pressinformation, 24 november
 • Volvos motorer får godkännande enligt nya amerikanska miljökrav
  Den amerikanska miljöskyddsmyndigheten, Environmental Protection Agency, har godkänt Volvokoncernens nya motorfamilj i enlighet med de skärpta utsläppskrav som träder i kraft i Nordamerika den 1 januari 2007.
  Pressinformation, 15 november
 • Volvos Miljöpris 2006
  Volvo Group, Media Relations
  Volvos miljöpris 2006 går till tre framstående forskare för deras arbete med att ta reda på hur människan påverkar världens fiskevatten och havsmiljöer.
  Professor Raymond Hilborn, University of Washington, Seattle
  Professor Daniel Pauly, University of British Columbia, Vancouver
  Professor Carl Walters, University of British Columbia, Vancouver
  Pressinformation, 13 september
  http://www.environment-prize.com/
 • AB Volvo med på Dow Jones sustainability index för femte året i rad
  AB Volvo kvalificerar sig återigen för att få komma med på Dow Jones sustainability index över de företag i världen som ligger längst fram när det gäller långsiktigt hållbar utveckling. Volvo är ett av få svenska företag som är med på både Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) och Dow Jones STOXX Sustainability Index (DJSI STOXX).
  Pressinformation, 7 september
 • AB Volvo utvecklar tredje generationens DME-motorer för tunga fordon
  Energimyndigheten har beviljat AB Volvo ett stöd på 62 MSEK för teknikutveckling av tredje generationens DME-motorer för tunga fordon under perioden 2006-2010. Projektet skall leverera fordonstekniken för ett större fältprov med DME-drivna lastbilar
  Pressinformation, 19 juni
 • Världspremiär för nya stadsbussen Volvo 7700
  Volvo Bussar visar idag i Paris för första gången den nya versionen av stadsbussen Volvo 7700. Den stora nyheten är den miljöanpassade och bränsleeffektiva 9-litersmotorn.
  Pressinformation, 13 juni
 • Volvokoncernen premiärvisar hybridteknik för tunga fordon
  Volvokoncernen presenterar i dag en effektiv hybridlösning för tunga fordon, som lastbilar och bussar, och som ger bränslebesparingar på upp till 35 procent. "Vi ser nu möjligheter att skynda på utvecklingen mot kommersiellt gångbara hybrider för tunga fordon. Det kan få stor betydelse för såväl våra kunder som miljön," säger Volvos koncernchef Leif Johansson.
  Pressinformation, 10 mars
 • Volvo Lastvagnar presenterar ny motorfamilj som möter skärpta amerikanska miljökrav
  Volvo Trucks, Corporate Communications
  Volvo Trucks North America presenterar en helt ny motorfamilj för att möta de strängare miljökrav som börjar gälla i Nordamerika från 1 januari 2007.
  Pressinformation, 14 februari
 • Volvokoncernen presenterade demo versioner av hybridbus och hybridlastbil.
  Volvo lastvagnars hybridkoncept
  Volvo Bussars hybridkoncept
 • Miljödata 2006
 • Årsredovisning 2006