Miljöhistoriska milstolpar, Volvokoncernen 2007

2007