Volvos miljöhistoriska milstolpar - år 2008

2008

Volvokoncernen får sin första CO2-neutrala återförsäljare i Verona, Italien.

Årsredovisning 2008, Ledande produkter

Volvos Miljöpris 2008
Crawford "Buzz" Holling, Emeritus Eminent Scholar Professor, Ecological Sciences vid University of Florida blev 2008 års pristagare.
Läs mer om pristagaren på Volvo Environment Prize webbplats (på engelska)