Miljöhistoriska milstolpar - år 2009

2009

Volvo Environment Prize 2009
Dr Susan Solomon är en enastående atmosfärkemist och fysiker, vars pionjärinsatser och vetenskapliga insatser har haft mycket stort inflytande på avgörande miljöpolitiska handlingsprogram.”
Läs mer på den officiella webbplatsen


Volvokoncernens Hållbarhetsrapport 2009
Besök Hållbarhetsrapporter 


Årsredovisning 2009
Ledande produkter