Miljöhistoriska milstolpar, Volvokoncernen 2000

2000