Miljöhistoriska milstolpar, Volvokoncernen

Miljöhistoriska milstolpar

Miljöarbetet har varit ett viktigt inslag i vår verksamhet alltsedan företaget grundades. Här är några viktiga milstolpar i Volvos historia ur ett miljöperspektiv.

Besök också  A Worldwatch Institute timeline som listar viktiga händelser inom miljöområdet från 60-talet till 2004 Environmental milestones

Volvos historiska tidslinje lyfter upp händelser i Volvokoncernens historia från 1927 och framåt.