CNG (Compressed Natural Gas, komprimerad naturgas)Ett alternativt bränsle som framställs genom att naturgas komprimeras till cirka 75 procent. Bränslet är fossilbaserat men anses ändå vara renare än bränslen som diesel och bensin och säkrare vid bränslespill.