CO2 (koldioxid)En gas som är slutprodukten vid förbränningen av fossila bränslen och bidrar till växthuseffekten. Hur mycket koldioxid ett fordon släpper ut står i direkt proportion till bränsleförbrukningen. Effektivare motorer ger därför proportionellt lägre koldioxidutsläpp.