HC (kolväten)Kemiska föreningar av kol och väte (t.ex. petroleumprodukter). Många kolväten anses vara cancerframkallande. Det går att minska kolvätena i avgaserna genom att använda motorer med effektivare förbrännings- och insprutningssystem samt katalysatorer.