LCA (Life Cycle Assessment, livscykelbedömning)Ett sätt att mäta en produkts totala klimatpåverkan. Genom att dela ut poäng efter hur varje stadium i produktens livscykel - från utvinning och framställning till användning och demontering - påverkar miljön kan man kartlägga produktens totala klimatpåverkan.