LNG (Liquefied Natural Gas, flytande naturgas)Ett bränsle som framställs genom att naturgas komprimeras eller kyls ned till mycket låga temperaturer. Vätskan har högre energidensitet än gas och kräver mindre lagringsutrymme. Däremot måste den lagras under tryck, vilket kan leda till svårigheter vid tankning.