O3 (ozon)En kemisk förening som ingår i atmosfären och filtrerar bort potentiellt skadliga ultravioletta strålar så att de inte når jordytan. Marknära ozon är en förorening som kan skada andningsorganen hos människor och djur.