PM (Particulate Matter) eller partiklarSmå sotpartiklar med en kärna av kol som bildas vid förbränningen av bränsle. Partiklar skadar andningsorganen hos människor och djur. De kan minskas med effektivare förbränning, lägre svavelhalt i bränslet och genom att man använder partikelfilter. Se partikelfilter.