RME (rapsmetylester)En typ av biodiesel som utvinns ur rapsolja, metanol och en katalysator. RME kan blandas med konventionellt dieselbränsle och används i dieselmotorer.