AlkoholerI samband med bränsle syftar detta på etanol och metanol. Alkoholer som framställs från biomassa ökar inte utsläppen av koldioxid i atmosfären. De avger dessutom mindre kväveoxider och partiklar än vanligt dieselbränsle. Se etanol eller metanol för mer ingående information.