BiobränslenEn paraplyterm för bränslen som framställs från organiskt material, till exempel oljeväxter och organiskt avfall, i stället för fossilbaserat material.