DieselbränsleEtt fossilt bränsle som används för förbränning i en dieselmotor. Det finns många olika klasser av dieselbränsle, som skiljer sig åt genom hur mycket svavel och kolväten de innehåller, vilket i sin tur påverkar hur mycket svaveldioxid, partiklar och kolväten som släpps ut i luften.