DME (dimetyleter)En gas som framställs genom förgasning av biomassa. Den kan används i dieselprocessen utan att effektiviteten påverkas och är lättare att hantera och transportera än naturgas. DME avger mindre kolväten, kväveoxider och partiklar än vanligt dieselbränsle. När DME framställs från svartlut är gasen både mycket energieffektiv och markanvändningseffektiv. Den kräver dessutom mycket lite fossilt bränsle vid förgasningen, vilket gör den mycket klimateffektiv.