EPD (Environmental Product Declaration, miljödeklaration)Ett verktyg som ska hjälpa Volvokoncernens kunder och andra intressenter att beräkna hur deras fordon påverkar miljön.