FörgasningEn process där organiskt material omvandlas till en syntetisk gas, en blandning av vätgas och kolmonoxid. Den syntetiska gasen används sedan för att framställa olika syntetiska bränslekomponenter.