Fossila bränslenIcke förnybara bränslen som framställs från fossila källor. De består huvudsakligen av kolväten. Vid förbränningen bildar de bland annat koldioxid, vilket bidrar till växthuseffekten.