Hydrerade oljorEn vätska som består av syntetiska kolväten, vilka framställs genom att växtoljor eller animaliska oljor behandlas med vätgas i en raffineringsprocess. Den kan enkelt blandas med konventionell dieselolja och kräver inga justeringar av motorn.