Källa till hjulInnebär att alla relevanta steg av bränslekedjan har räknats in, det vill säga odlingen och skörden av råvaran, transporterna till anläggningen där bränslet framställs, framställningen av bränslet, distributionen till tankstället och förbrukningen i fordonet.