KoldioxidneutralSläpper inte ut någon extra koldioxid till atmosfären. Vid förbränningsprocessen bildas exakt lika stor mängd koldioxid som absorberas av källmaterialet när det växer.