NOx (kväveoxider)En paraplyterm för kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2), två gasformiga föreningar som bildas vid förbränning vid höga temperaturer. Utsläppen av kväveoxider bidrar till att smog bildas, vilket kan skada andningsorganen hos både människor och djur.