OttomotorEn förbränningsmotor som vanligen används i fordon som drivs av bensin.
Ottomotorn används även för biogas och vätgas, eftersom dessa bränslen kräver antändning med ett tändstift. Den avger lägre utsläpp men är inte lika energieffektiv som dieselmotorn och ger därför högre koldioxidutsläpp per ton och kilometer.